טרדמיל תיקון הליכונים

תקנון חברת טרדמייל

האתר הינו חנות וירטואלית שהוקמה ומופעלת על ידי נותן השרות יוני בורודיאנסקי (להלן: “חברת טרדמייל”).

קבלת השרות מותנת בהסכמה מראש לכל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולות בתקנון זה כלשונם וההסכמה לקבלת השרות כמוה  כהסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, הגולש באתר טרדמייל מצהיר בזאת כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו.

אתר טרדמייל עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שלטרדמייל אין שליטה עליהם, קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם, טרדמייל,אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרים אלו הגורמים ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר טרדמייל משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם.

אתר טרדמייל מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי טרדמייל ו/או מפיציה ברחבי הארץ.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is ) ולפיכך לא תהיה למציע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טרדמייל בגין תכונות האתר.

מטעמי נוחות הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר,אולם היא מתייחסת לשני המינים.

אחריות ושירות

תקופת האחריות תיקבע בהתאם לסוג השרות וההתקנה ו/או התיקון שיבוצעו והיא תירשם בחשבונית שתימסר ללקוח.

האחריות לא תהיה תקפה במקרה שהנזק נגרם עקב שימוש לקוי של הלקוח במוצר (שבר, נפילה, רטיבות, תחזוקה לקויה, חתכים מכוונים, שימוש לא נכון במוצר וכד’)

האחריות אינה כוללת את הפריטים הבאים:

רכיבים אלקטרוניים

מנועים

כיוון ומתיחת רצועות

מכשירים בני  5 שנים ומעלה

תיקון מכשירי אופניים ואליפטיקלים.

תיון שאינו כולל החלפת חלקים

תיקון  מכשירי כושר ביתיים שאינם נמצאים בבית הלקוח בדגש: מרפסות\גינות\חדרי כושר\מועדונים וכד'

החלפת כבלים למכשירי כוח ומכשירי מולטי טרנייר

מתן אישור תקינות לחדרי כושר אינו מהווה תעודת אחריות, אלא צילום מצ"ב.

ביטול ביקור/זמנת טכנאי פחות מ-8 שעות מהמועד שנקבע יחוייב בדמי ביקור כפי שנבקע במועד ההזמנה.

אין אחריות והחזרה של חלקים שנרכשו ללא התקנה

אחריות לתיקונים תקפה בתנאי לשימוש סביר במכשיר ותחזוקתו לפי הוראות היצרן.

הוראות שימוש

זמן שימוש מקסימלי להליכון ביתי הינו שעה אחת ברצף

שימון הליכון יש לבצע אחת ל-5 שעות עבודה

יש לבדוק את התאמת המכשיר (הדגם) למשקל המשתמש.

הליכונים חייבים להיות מחוברים עם כבל חשמל תיקני (כולל הארקה)

הוראות כלליות

חלקים שהוזמנו בהתאמה לצרכיו הספציפיים של הלקוח אינם ניתנים לביטול ויהיו מחוייבים בתשלום כפי שנקבע במועד הזמנתם.

אין התחייבות למתן שירות בכל רחבי הארץ – הדבר נתון לשיקול דעת החברה.

ביצוע הזמנת שירות/רכישה באמצעות הודעת סמס/ווטסאפ מהווה הזמנה לכל דבר ועניין.

טרדמייל שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת, בלא התראה או הודעה. כל שינוי שכזה יופיע באתר..

הקניין הרוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בטרדמייל, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של טרדמייל בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתר טרדמייל, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של חברת טרדמייל מראש ובכתב).